හිම දු කුමරිය -HIMA DU KUMARIYA.

රු200.00 රු180.00
SKU: 978-624-5509-39-3 Category:
Author: පවනි සදිත්මා හේරත් -Pawani sadithma herath

සෝවියට් රුසියන් සම්භාව්‍ය ළමා සාහිත්‍යයට අයත් වන කෘතියකි.

එකණේහිම  හිම  දූ කුමරිය නොපෙනී ගියා. පුංචි සුදු පැහැ වලාවක් වන් දුම්රොටුවක්  ඉහළට පැන නැගී නිල්වන් අහස්කුස පාවි යනු යෙහෙළියෝ  පුදුමයෙන් බලා  සිටියා.

එදායින් පසුව කිසිමදාක හිම දූ කුමාරි කිසිවෙකුටත් හමුවුණේ නැහැ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හිම දු කුමරිය -HIMA DU KUMARIYA.”

Your email address will not be published.