දෙව් ලොව කලබල (වානර වික්‍රම 02)

රු500.00 රු450.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-624-5509-42-3 Categories: ,
Author: වු චෙන් එන් - Wu Cheng'en - 吴承恩

දැහැනක් මැතුරු වානර වික්‍රම ගිනි වළල්ලක් බවට පෙරළි නචා දිහාට පියාඹාගෙන ආවා. නචා වළල්ල පෑගුවා. එය ඉතාම තදින් රත්වී තිබු නිසා ඔහු තුවාල ලැබුවා.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෙව් ලොව කලබල (වානර වික්‍රම 02)”

Your email address will not be published.