කළු සුළං කන්දේ අලකලංචිය (වානර වික්‍රම 04)

රු450.00 රු405.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-624-5509-44-7 Categories: ,

වානර වික්‍රම ගුආන්යින් ආරාමයේ අඩි තුනක් යටට පොළව සාරා බැලුවත් සිවුරු හමුවුනේ නැහැ. ටික වෙලාවක් කල්පනා කළ ඔහු මෙසේ ඇසුවා. මේ කිට්ටුව කවුරු හරි රකුසෙක් ඉන්නවාද? සැතපුම් විස්සක් දකුණේ තියෙන්නේ කළු සුළං කන්ද ඒ කන්දෙ තියෙන ගුහාවේ කළු සුළං කන්දේ රජු ජීවත් වෙනවා. ඔහු රාක්ෂ ආත්මයක්.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කළු සුළං කන්දේ අලකලංචිය (වානර වික්‍රම 04)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *