කහ ලෝගු රකුසා (වානර වික්‍රම 08)

රු500.00 රු450.00
SKU: 978-624-5509-48-5 Categories: ,
Author: වු චෙන් එන් - Wu Cheng'en - 吴承恩

වානර වික්‍රම ආපසු පුෂ්ප ඵල පර්වය වෙත පැමිණියා. ඒ අවුරුදු පන්සියයකට පසුව. මායා සොල්දාදුවන් පිරිසක් විසින් පර්වතයට ගිනි තබා තිබුණා. දෙවිවරුන්   විසින් හිරිහැර කොට තිබුණා. එහෙත් වානර වික්‍රමට පර්වතය හඳුනාගත හැකි වුණා.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කහ ලෝගු රකුසා (වානර වික්‍රම 08)”

Your email address will not be published.