පණ ඇති තොප්පිය .

රු400.00 රු320.00
or 3 X රු 106.67 with Koko Koko
Author: NIKOLAI NOSOV-නිකොලායි නෝසව්

පූස් පැටියෙක් ලාච්චු මේසෙ ලඟට වෙලා මැස්සන් අල්ලමින් හිටියා. ලාච්චු මෙසේ කොනක තොප්පියක් තිබූණා. තොප්පිය උඩ මැස්සෙක් වහලා හිටියා . මැස්සා අල්ලගන්න පූස් පැටියා උඩ පැන්නා. එතකොට තොප්පිය උගෙ ඔළුව පැටලිලා  ඌත් එක්ක බිම වැටුණා. දැන් පූස් පැටියා තොප්පිය ඇතුළේ.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පණ ඇති තොප්පිය .”

Your email address will not be published. Required fields are marked *