දඟකාර කුකුළා.

රු450.00 රු360.00
or 3 X රු 120.00 with Koko Koko

ගඟ අද්දර දෙමට  ගහේ

කුකුළු ගෙයක් පුංචි  පහේ

කිකිළිය සමඟින් සතොසේ

විසුවා කුකුළෙක් සුවසේ.

 

සීතල සමයක්     යෙදුණා

ගඟ දිය පදමට     මිදුණා

හිම මත සෙල්ලම්  කරන්න

කුකුළට ආසා    හිතුනා

කුකුළා හරි දඟකාරයි

කිකිළිය නම් සැර පාටයි

ගං ඉවුරේ ඇවිදින්නට

පවා ඉඩක් නැති පාටයි

හිම  හොඳටම ලිස්සනවා

දියට ගියොත් යට වෙනවා

ඈ දැනමුතුකම් දෙනවා

කුකුළා ගෙයි  ලතවෙනවා.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දඟකාර කුකුළා.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *