වානරයාගෙන් මිනිසා කරා පරිවර්තනය වීමේලා ශ්‍රමය ඉටුකළ මෙහෙවර.

රු400.00 රු320.00
or 3 X රු 106.67 with Koko Koko
SKU: 978-624-6296-51-3 Category:
Author: ෆෙඩ්රික් එංගල්ස්-FEDRICH ENGALS.

“සියලු ධනයේ  උල්පත ශ්‍රමයයයි” දේශපාලන  අර්ථශාස්ත්‍රයෝ  කියති. සත්තකින්ම එය විසින් ධනය බවට හරවනු ලබන ඊට සපයන්නාවූ ස්භාව ධර්මය ළඟම ඇති ධනයේ  උල්පත ශ්‍රමයයි. එහෙත්  එය ඊටත්  වඩා බෙහෙවින් වැඩි දෙයකි. සකල මිනිස් පැවැත්ම සඳහා වන වැදගත්ම මූලික කොන්දේසිය ශ්‍රමයයි. මෙය කොතරම් දුරට වැදගත්ද යත්   එක් අර්ථයකින් මිනිසා බිහි කරනු ලැබුවේ ශ්‍රමය  විසින් යැයි අපට කීමට සිදුවේ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වානරයාගෙන් මිනිසා කරා පරිවර්තනය වීමේලා ශ්‍රමය ඉටුකළ මෙහෙවර.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *