හතලිස් එක්වැන්නා

රු280.00 රු255.00
SKU: 978-955-0745-46-3 Category:
මර්යුට්කා  ඔහු දෙස බැලුවා ය.
 ඔහුගේ ඔළු ව වතුරේ වැටී තිබුණි. ඔහුගේ හිස දෙබෑ වීමෙන්  නිකුත් වූ රුධිරය හෙමිහිට  වතුරට මිශ්‍ර විය.
 ඉදිරියට දිව ගිය ඈ  ඔහු අසල දණින් වැටුණා ය. රයිපලය විසිකළ ඈ සිය කබාය ඉරා, හිස වත්තන් කර ගැනීමට උත්සාහ කළා ය. හදිසියේම ඈ විසඥව සිරුර මත ඇද වැටුණාය.
“අයියෝ මා කළේ මොකක්ද? මා දෙස බලන්න ඔබේ ඔය නිල් ඇස් මා දෙස හරවන්න”
 එවිටම  යාත්‍රාව වෙරළට සේන්දු වූවාය. දියේ වැටී සිටි මිනිසා සහ තරුණිය දුටු  එහි අය ගල් ගැසුණාහ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හතලිස් එක්වැන්නා”

Your email address will not be published.