සුදු මුවා -( සෝවියට් රුසියන් ළමා කතා)

රු220.00 රු200.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-0745-52-4 Category:

දිග අං ඇති සුදු මුවාට මොකද උනේ? මායාකාර මැහැල්ල මළ හැටියෙ සුදු  මුව  සිහිය  නැතිව ඇද වැටුණා. එතකොට ඇගේ දිස්ටිය සුදු මුවාගෙන් වෙන්වෙලා ගියා. දැන් සුදු මුවා කාටත් වරදක් නොකර කැලෑවේ හැමතැනම දුව පනිමින් ප්‍රීති  වෙනවා.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සුදු මුවා -( සෝවියට් රුසියන් ළමා කතා)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *