අධිරාජ්‍යවාදය ධනවාදයේ ඉහලම අවධිය

රු400.00 රු360.00
or 3 X රු 120.00 with Koko Koko
SKU: 978 -955-0754-54-8 Category:

විප්ලවවාදියෙකුටත්  විප්ලවවාදී ව්‍යාපාරයකටත් අවශ්‍ය ප්‍රථම  කොන්දේසිය නම් පවතින  යථාර්ථය පිළිබඳ මාක්ස්වාදී අවබෝධයක් ලබා ගැනීම බවත්,  මුළු  මහත් සමාජ ක්‍රමයම අර්බුධයක කැකෑරෙන අවස්ථාවකදී අධිරාජ්‍යවාදය පිළිබඳ  පුරණ අවබෝධය ලබා ගැනීමට  ලෙනින්  දැරු දැරූ පරිශ්‍රමය ආදර්ශයට ගෙන ඉගෙනගත යුතු ඇත.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අධිරාජ්‍යවාදය ධනවාදයේ ඉහලම අවධිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *