අනර්හායි සුන්දර කතා සහ තවත් කෙටි කතා.

රු275.00 රු220.00
or 3 X රු 73.33 with Koko Koko
Author: චිංගීස් අයිත්මාතව් -CHINGIS AITMATOV.

සෝවියට් රුසියානු ලේඛක චින්ගීස් අයිත්මාතව් විසින් රචනා කරනු ලැබූ අනර්හායි සුන්දර කත, අතුරුදහන් වූ සොල්දාදුවා, සොල්දාදුවා ගේ පුතා, යන කෙටිකතා මෙම කෘතියට අඩංගුය.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අනර්හායි සුන්දර කතා සහ තවත් කෙටි කතා.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *