මී හාමි දියට ගියා

රු130.00 රු120.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-1979-19-5 Category:
ඇවිදින්වා නට නටා.
ඇවිදිනවා
 තණ බිස්සේ ඇවිදිනවා
 උගේ පොරව දිලිසෙනවා
 හරිම ලස්සනයි
කුරුලු කූඩුවක් හැදුවා
කඳු මුදුනේ කඳු මුදුනේ
යෙහෙළියට  එන්න කීවා,
ලස්සන මල් පොකුරු සමග

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මී හාමි දියට ගියා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *