අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා

රු125.00 රු115.00
SKU: 978-955-1979-64-5 Category:
 “ඉක්මන් කරපන් කූඹියෝ . ඇවිත් අපට උදව් වෙයන්
  හනිකට අසල තිබුණු බර්ච්  ගස දිගේ ඉහළට ඇදුණු කූඹි  රාළ  රිටේ  කෙළවරට පැන්නා.
” අපි ඔක්කොම එක සැරේට…..”
 ඒ වතාවේ ගසේ  කඳ ඔසවා ගොනා  හාමිව  නිදහස් කරන්න  හැකි වුණා. නෑගී සිටි ගොනා හාමි  ස හැමදෙනාටම ආචාර කර මෙහෙම කීවා
”  ස්තුතියි යාලුවනේ…. නුඹලා මගේ ජීවිතය බේර ගත්තාට .
ඉත්තෑ හාමි නුඹට  බොහොම ස්තූතියි”.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා”

Your email address will not be published.