අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා

රු125.00 රු115.00
or 3 X රු 38.33 with Koko Koko
SKU: 978-955-1979-64-5 Category:
 “ඉක්මන් කරපන් කූඹියෝ . ඇවිත් අපට උදව් වෙයන්
  හනිකට අසල තිබුණු බර්ච්  ගස දිගේ ඉහළට ඇදුණු කූඹි  රාළ  රිටේ  කෙළවරට පැන්නා.
” අපි ඔක්කොම එක සැරේට…..”
 ඒ වතාවේ ගසේ  කඳ ඔසවා ගොනා  හාමිව  නිදහස් කරන්න  හැකි වුණා. නෑගී සිටි ගොනා හාමි  ස හැමදෙනාටම ආචාර කර මෙහෙම කීවා
”  ස්තුතියි යාලුවනේ…. නුඹලා මගේ ජීවිතය බේර ගත්තාට .
ඉත්තෑ හාමි නුඹට  බොහොම ස්තූතියි”.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *