සෙල්ලම් ගෙදර

රු150.00 රු135.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-3609-36-6 Category:

ටික  වෙලාවක් කට්ටිය ම  වෙහෙස නිවන තුරු බිම දිගා වෙලා හිටියා. මහන්සිය ඇරුණාට  පස්සේ මේ ගොල්ලෝ නැවතත් ලී දඬු ගෙනල්ලා, ලෑලි ඉරලා, පෙර  තිබුණාටත් වඩා  ලස්සන සෙල්ලම් ගෙයක් සාදන්නට තීරණය කළා.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සෙල්ලම් ගෙදර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *