පුංචි ඉවන්කා සහ වැහි කුමාරයා.

රු550.00 රු440.00
or 3 X රු 146.67 with Koko Koko
Author: මිලේනා ලුකසෝවා.-යාන් කුද්ලාචෙක්

ඉවන්කා නම් පුංචි ගැහැනු ලමයා වීදි දිගේ ඇවිදගෙන ගෙදර බලා යනවා.

වීදිය පාළුවට ගිහින්. පෙනෙන තෙක් මානයක කවුරුවත් නැහැ. අඩු තරමේ අහසේ ඉර පායලා වත් නෑ.

පුංචි ගෑණු ළමයට පාළුයි. “මගේ තනියට කවුරුත්ම  නැතිද? ” ඇය  හිතනවා .ඔන්න එතකොටම ඇගේ මුහුණ මතට  වැහි බින්දුවක් වැටෙනවා.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පුංචි ඉවන්කා සහ වැහි කුමාරයා.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *