මමයි මගේ අක්කා ක්ලාරා යි .

රු550.00 රු440.00
or 3 X රු 146.67 with Koko Koko
Author: දිමිතර් ඉන්කියෝව්.

“නවත්තන්න ක්ලාරා ! ඔයාට ඇත්තටම බෑ කොණ්ඩෙ කපන්න”

“එහෙනම් මේ මොනවද?”

කැපූ කොන්ඩෙත් අහුරක් ම  අරගෙන ඈ කේන්තියෙන් අහනවා.

“මේ කපලා තියෙන්නෙ ඔයාගේ  කෝ ණ්ඩේ නෙවෙයිද ?”

“ගේ කොණ්ඩෙ තමයි.”

“දැක්කනෙ, මට කොණ්ඩෙ කපන්න පුළුවන්”.

“ඇති ඇති  ක්ලාරා . මම කැමැති නෑ තවත් කපනවට”

දේවිකා වඩිගමංගාව.

දේවිකා වඩිගමංගාව.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මමයි මගේ අක්කා ක්ලාරා යි .”

Your email address will not be published. Required fields are marked *