සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

රු500.00 රු450.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955 -8499 -07-2 Category:

පෞරුෂය දිහා බලන්න මම කැමැතියි. බැලූ බැල්මට නම් විශේෂයක් පෙනෙන්නට නැහැ. දැන් ඇත්ත හෙළි කරන්නම්. තමුසේ මෙහෙට එවන විට තමුසේ  ගැන බොහෝ දේ කිව්වට මම විශ්වාස කළේ නැහැ. ඇත්තටම විශ්වාස කළේ නැහැ. තමුසෙට අහසට  නැගලා සටන් කරන්න  පුළුවනිය කියලා  මා විශ්වාස කළේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම  මේවගේ සටහනක්….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්”

Your email address will not be published.