කෝෂ ගත වූ මිනිසා.

රු300.00 රු240.00
or 3 X රු 80.00 with Koko Koko
SKU: 978 -955 8819-44-9 Category:

චෙකොෆ්ගේ  කතා විශාල සංඛ්‍යාවක් අතුරෙන් විශේෂයෙන් තෝරා ගන්නා ලද කෙටිකතා 15ක්  මෙම  කෙටිකතා සංග්‍රහයට ඇතුළත් කොට ඇත. ඒ එක් එක් කතාවකින් මිනිසාගේ චරිත ස්වභාවය එක් එක් පැතිකඩක් විදහා දැක්වේ. එසේ තෝරා ගැනීම නිසා මීට පෙර සිංහල පරිවර්තනය කොට ඇති කතා දෙක තුනක් ද මේ සංග්‍රහයට එක්කර ඇත. විශේෂයෙන්  සෘජුවම රුසියානු භාෂාවෙන් සිංහලට පරිවර්තනය කොට ඇති නිසාම  මේ කතාවල ඒවායේ රසය හා ගුණය ආරක්ෂා වී ඇත.

Translator

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ඇන්ටන් චෙකොෆ්

ඇන්ටන් චෙකොෆ්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කෝෂ ගත වූ මිනිසා.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *