ස්මරණ-පරිවර්තිත සෝවියට් කෙටි කතා

රු400.00 රු360.00
or 3 X රු 120.00 with Koko Koko
SKU: 978-99374-0-5 Category:

ව්ලැඩිමියර්  බොගොමොලොව් (1926-2003 )

වික්ටර් අස්ටෙෆ්යෙව් 1924-1984

යුරි  බොන්දරේව් 1924

නේඩාර්  ඩුම්බාඩ්සේ (1928-1984

ඇන්ඩ්රෙයි ප්ලැටනොව් (1859-1931 )

1976- දී සෝවියට්  සමාජවාදි ජන රජයේ ලේඛක සංගමය . යන ලේඛකයන්ගේ  කෙටි කතා මෙම කෘතියට අයත්ය .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ස්මරණ-පරිවර්තිත සෝවියට් කෙටි කතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *