තුරුම්පු මගේ අතේ-THURUMPU MAGE ATHE-I HOLD THE FOUR ACES

රු1,250.00 රු1,125.00

3 in stock

or 3 X රු 375.00 with Koko Koko
Author: JEMES HADLEY CHASE-ජෙම්ස් හාර්ඩ්ලි චේස්

හෙල්ගා පැහැපත්, ඉතා රූමත් එමෙන්ම පවුම් මිලියන ගණනක ව්‍යපාරයක් පාලනය කිරීමට දැනුමක් ඇති යුවතියකි. මේ අතර ක්‍රිස් පැහැර ගැනිමකට ලක් වෙන අතර හෙල්ගා අති විශාල කප්පම් මුදලක් ගෙවිමට එකග වෙයි.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තුරුම්පු මගේ අතේ-THURUMPU MAGE ATHE-I HOLD THE FOUR ACES”

Your email address will not be published. Required fields are marked *