කතා කරන මහවැව-KATHA KARANA MAHAWEWA

රු580.00 රු522.00

3 in stock

or 3 X රු 174.00 with Koko Koko
Author: SUMANA WIJERATHNA-සුමනා විජේරත්න

ඇතුළෙ තියෙන දෑ… තාත්තයි මමයි කාඩාඩු බැදපු හැටි, වැහි වතුර ගබඩා කරන හැටි මානවයා විසින් නිර්මාණය කළ වැවක මෙහෙවර, වැව් නඩත්තු වුණු හැටි….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කතා කරන මහවැව-KATHA KARANA MAHAWEWA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *