ගෙත්තම්පාණ. GETHTHAMPANA.

රු300.00 රු270.00
or 3 X රු 90.00 with Koko Koko
SKU: 9786245594078 Category:
Author: RATHNA SRI WIJESINGHA-රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ.

“මිදුල  කෙළවරක  සෙවනැලි නොමැති  බිම් කඩක

පිච්ච වැල් පමණි හිස සලන්නේ පණ ඇතිව

හිනාවකින් කට කොනක පිපෙන මල් දෙකක

අමාරු ම  මතු දවස විඳ දරාගනු පිණිස “

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගෙත්තම්පාණ. GETHTHAMPANA.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *