ඇහි පියන් ඇහැරිලා.AHE PIYAN AHERILA

රු450.00 රු405.00
or 3 X රු 135.00 with Koko Koko
SKU: 9789550980031 Category:
Author: MAHINDA PRASAD MASIMBULA-මහින්ද ප්‍රසාද් මස් ඉඹුල.

ඇස්වලින්  රූ  පෙරා

රැස්ගගුල් තුල හොරෙන් ගිලෙමි

රශ්මි රන් නෙත් කැලුම්

පස්සේ  අරගන්නටත් තියමි .

වස්සානයක රැදී

තිස් පැයේ තෙමි -තෙමි දැවෙමි .

ගස් බලටුවල පවා

ලස්සනම ගැහැනු  ඇග දකිමි .

පස් මහා බැලුම් ලා

ඇස් පියල්ලක  පහස  සොයමි .

ඉස්තරම් මගුල් කා

හස්තයෙන්  මධු සමය විදිමි .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇහි පියන් ඇහැරිලා.AHE PIYAN AHERILA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *