මාණික්කාවත.

රු900.00 රු810.00
or 3 X රු 270.00 with Koko Koko
SKU: 9789550980239 Category:
Author: MAHINDA PRASAD MASIMBULA-මහින්ද ප්‍රසාද් මස් ඉඹුල.

” මිනිස් සංහතියට ප්‍රාණය සැපයු ස්වකිය සෙනෙහෙ ධාරාවන් හුස්මෙන් හුස්මට පිවිස හැගීම හා මුහුව සසර පුරා කල අරගලය  නොනිමි  වෙහෙස මහන්සිය ,තැවුල් සන්තාප ගහන එකක්ම විය .එසේ වුවද එය උදාර වූ ජීව රහස් පිරි සුළං පොටකින් සදාකල්හිම වේලි පැවතිණි.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මාණික්කාවත.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *