මල් අහුර.-MAL AHURA.

රු400.00 රු360.00
or 3 X රු 120.00 with Koko Koko
SKU: 9789550980260 Category:
Author: RATHNA SRI WIJESINGHA-රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ.

“වසන්තය  නොවිණි  සල්පිල්වල

රුපියල්  දෙතුන් සියයක

වැටුපෙන් මක්කරන්නද

හමගිය  කමිස  කලිසම

මගුලට  නොසරි ලන්නේය . “

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මල් අහුර.-MAL AHURA.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *