වස්සානෙන් පසුව.WASSANEN PASUWA.

රු250.00 රු225.00
or 3 X රු 75.00 with Koko Koko
SKU: 9789550980628 Category:
Author: RATHNA SRI WIJESINGHA-රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ.

“දුෂ්කර ය  කියා හැර යා යුතුද ජීවිතය?”

දුෂ්කර ම  පැන නගා ‘ඔව්’ කියන්නෙම  තිර ව

ඒ  එදාටත්  වඩා දුෂ්කරම  තැන වෙත ය

එකක් නොව දොතක්ම  කටු පොකුරු ගනු පිණිස.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වස්සානෙන් පසුව.WASSANEN PASUWA.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *