දේශද්‍රෝහියාගේ නිර්මල හෘදය

රු400.00 රු360.00

10 in stock

or 3 X රු 120.00 with Koko Koko
SKU: 9789554274358 Category:
Author: THARANGANI RESIKA FERNANDO-තරංගනී රෙසිකා ප්‍රනාන්දු.

දේදුනු වර්ණය හද මඩල පැහැසර

පාටවි වියැකුණු කමිසය ද දුලවන..

ගෙවී ගිය රබර මිරිවැඩි පැළදි පා යුග අස

දෙවදුඋතයන් පවා දණ නමන…

පෙම්වත,

ආදරය කිමැයි පහදන තෘෂ්ණාවෙ  යදම් සිද බිද ලන

පුජනය ම  දෙවොලකි ඔබේ පෙම….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දේශද්‍රෝහියාගේ නිර්මල හෘදය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *