හිරුත් හිම පියල්ලක.-HIRUTH HIMA PIYELLAKA

රු520.00 රු468.00
or 3 X රු 156.00 with Koko Koko
SKU: 9789555285704 Category:
Author: MAHINDA PRASAD MASIMBULA-මහින්ද ප්‍රසාද් මස් ඉඹුල.

කමක්  නෑ හිමි සදුනි  ඒකට

මම  අපේ ගෙපැලේම ඉන්නම්

මියෙන්නට පෙර  අනේ හැකි නම්

මාත් ගොඩ ගනු මැනවි සසරෙන් .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හිරුත් හිම පියල්ලක.-HIRUTH HIMA PIYELLAKA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *