ආකාශ වස්තු. CELESTIAL BODIES.

රු1,100.00 රු880.00
or 3 X රු 293.33 with Koko Koko
SKU: 978-624 -5173-082 Category:
Author: JOKHA ALHARTHI-ජොහා අල්හාර්ති.

ආකාශ වස්තු කතාවෙන් කියවෙන්නේ  සමාජ විපර්යාසයේ  ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින්  ඕමානි  පවුලක පරම්පරා තුනක් මුහුණ දෙන අත්දැකීම් මාලාවයි. වහල් හිමි ක්‍රමයක් පැවති සාම්ප්‍රදායික සමාජයක් වූ ඕමානය  යටත් විජිත ක්‍රමය බිඳවැටීමෙන් පසුව අද පවත්නා සංකීර්ණ සමාජ ක්‍රමය බවට ක්‍රම  ක්‍රමයෙන් පරිණාමය  වෙන ආකාරය  ගැහැනුන් තිදෙනෙක්  සහ ඔවුන්ගේ පවුල තුළින් අපට දැකගන්නට ලැබේ. රමණීය ආකෘතියකින් ලියැවුණු ආකාශ වස්තු ඕමාන ඉතිහාසය  සහ නවීන මිනිසුන්ගේ කතාන්දරයයි.

Translator

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආකාශ වස්තු. CELESTIAL BODIES.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *