වික්‍රමාන්විත ගරිල්ලා චේ. (ERNESTO CHE GUEVARA.-DENNIS ABRAMS)

රු380.00 රු304.00
or 3 X රු 101.33 with Koko Koko
SKU: 978-955-09834-8-3 Category:
Author: DENNIS ABRAMS.ඩෙනිස් ඒබ්‍රම්ස්.

“කාලයට අයත් නැති. එහෙත් අනාගතයට අයත් මානවයකුගේ ආදර්ශක් අපට වුවමනා නම්, ඒ එකම කැළලක් හෝ තම පැවැත්මේ  නැති, එකම කැළලක් හෝ තම හැසිරීමේ  නැති  “චේ” බව මගේ හද පතුලෙන්ම පවසමි. අපේ දරුවන් අනාගතයේදී කවුරුන් වගේ විය යුතු දැයි අපට පවසන්නට වුවමනා නම්, උද්යෝගී  විප්ලව කාරයන් හැටියට අපි හදවතින්ම අප පැවසිය යුත්තේ අපට ඔවුන් “චේ” වැන්නවූන්  බවට පත් වන්නට වුවමනා බවයි.”ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ

සුජීව දිසානායක -SUJEEWA DISANAYAKA.

සුජීව දිසානායක –

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වික්‍රමාන්විත ගරිල්ලා චේ. (ERNESTO CHE GUEVARA.-DENNIS ABRAMS)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *