වසා දැමු කතා. Closed stories.

රු700.00 රු560.00
or 3 X රු 186.67 with Koko Koko
SKU: 978-624-6296-52-0 Category:
Author: නිලංක ඇලෙක්සැන්ඩර්.NILANKA ALEXENDAR.

“ඉතිහාස පොත කියන්නෙම කතාන්දරයක්.කොහොමත් ඉතිහාසය කියන්නේ යළිත් පුනර්ජීවය ලබන්නේ නැති යුගයක් . ඒ නිස ඉතිහාසය අයිති කතා කලාවටම තමා. අපිට තියෙන්නෙ ඒ කතා දිහා විමසිල්ලෙන් බලලා ඒවායින් නොකියවෙන සමාජ දේශපාලනය පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. හැබැයි ඉතින් ඒවා විභාගවලට සූදානම් කරනවට වඩා පාඩම් පොතෙන් වහලා දාල තියෙන දේවල් ගැන ඔය ළමයින්ට යළි යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙන එක……”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වසා දැමු කතා. Closed stories.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *