හත්පෙති මල

රු200.00 රු180.00
SKU: 978-955-7257-26-6 Category:

වලෙන්තීන් කතායෙව් (Valentin Petrovich Kataev- 1897 ජනවාරි 28 – 1986 අප්‍රේල් 12) විසින් රචිත මුල් කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය නොකියවූ වැඩිහිටියෙක් වේ නම් ඒ ඉතාමත් අතරින් පතරය. එය එතරම් ම ළමා ලෝකයේ ආකර්ෂණය දිනාගත් ළමා කෘතියකි. කලෙක ‘හත්පෙති මල’ අත් පොතක් තරමටම ළමා ලෝකයේ ප්‍රචලිත සරල, සුන්දර, තාර්කික පොතක් විය. වසර ගණනාවක් යලි යලිත් මුද්‍රණද්වාරයෙන් නිකුත් වන එය තවමත් ළමුන්ගේ ආදරය දිනූ කියවීමේ රුචිය වඩනා කෘතියකි.  කෘතියෙහි රසය වඩනා ලෙස නිර්මිත රුසියානු චිත්‍ර ශිල්පී වි. ලෝසින් චිත්‍ර ‘හත්පෙති මළ’ තවත් සුන්දර කර තිබේ.

‘හත්පෙති මල’ කතාවේ පුංචි ශේන්යා දවසක කඩේට යනවා. ඒ ශේන්යාගේ අම්මා යට පාන් වළලු හතක ගෙන්න කීව නිසා. එතැන් පටන් පුංචි ශේන්යාට වෙන දේ පිටු 24ක් පුරා සිතුවම් සමඟ හත්පෙති මළ ලියවී තිබෙන්නේ දරුවන්ට කියවීමේ පුරුද්ද ඇති කරමින්.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හත්පෙති මල”

Your email address will not be published.