කැමීලියා CAMELLIA

රු1,800.00 රු1,440.00
SKU: ISBN 978-624-5509-98-0 Categories: , ,
Author: තිස්ස නිහාල් වික්‍රමසිංහ

බලාපොරොත්තු කිසිදු  විශේෂ හේතුවකින් තොරවම බිඳ වැටෙයි .ප්‍රාර්ථනා මීදුමක් සේ නොකියාම මැකී යයි. සියල්ල බිඳ වැටී මුළු ලොවම කළුවර වූ පසු පවා, දිගු අඳුරු මාවත කෙළවර නිසැක ලෙසම ආලෝකය උදාවනු ඇතැයි සිතන මිනිස්සු සිටිති .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කැමීලියා CAMELLIA”

Your email address will not be published.