අතිශය අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණය.

රු500.00 රු450.00
Out stock

Out of stock

SKU: ISBN-978-624-97325-2-0 Category:

එකිනෙකාගේ වේදනාකාරී අත්දැකීම් බෙදාගැනීමෙන් සහ ඒවා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ ගැටලු සාධාරණීකරණය කිරීම්ට සුදුසු වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරගත හැකි ය.
ශ්‍රී ලාංකීය දෙමළ ලේඛකයන්ගේ කෙටිකතා අටක සිංහල පරිවර්තනයකි මෙය .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අතිශය අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණය.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *