අම්මා.MOTHER.

රු1,500.00 රු1,200.00
or 3 X රු 400.00 with Koko Koko
SKU: 978-955-8499-93-1 Category:

මක්සිම්  ගොර්කි  තම අම්මා කෘතිය තුළින් අරගලය අසීරු ,අමාරු  බව කියා සිටී.

ඒත් ඒ මග ඒකායන නිවැරදි මඟ ය.එය  අනාගතයේ මාර්ගයයි. කම්කරු පන්තිය අලුත් ඓතිහාසික බලවේගයක් ලෙසත්  අනාගතය සඳහා කරන සටන් පොදු ජන නායකයා ලෙසත් “අම්මා” නවකතාව ස්ථිර කළේ ය. සටන් වලට සහභාගිවීමට ඉබේ පැන නැගෙන හැඟීම් ද ,තීරණ ගැනීමේදී ඇතිවන දෙගිඩියාවේද , එදා ගොවීන් තුළ පැවැති සහජ ගුණයකි .

විප්ලවවාදී නායක පාවෙල්  අසල අරාජිකවාදී මත වලට ගොදුරුවූ වෙසෙව්ෂිකොව් ද, පන්ති අරගලවලදී  කලතුරකින්වුවද නිවැරදි  දේශපාලන මඟ නොගන්නා  නිතර පාහේ නිර්ණයන්වලදී පමාවෙන  අන්ද්රේ නහොද්කාද  අපි   දකිමු.

Translator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අම්මා.MOTHER.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *