පින්තූර කතා

රු500.00 රු450.00
Out stock

Out of stock

SKU: 978-955-8499-78-8 Category:

මෙම ළමා හිතකාමී පොතේ පින්තූර කතන්දර අඩංගු වේ, ඒවා විනෝදය, අකටයුතුකම් සහ විස්මයන්ගෙන් පිරී ඇත. මෙම කථා දේශනා කිරීම හෝ ඉගැන්වීමට උත්සාහ උත්සාහ නොකරයි. ඒවා ළමයින්ට විනෝදකාමී ය.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පින්තූර කතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *