ඔබ නොදුටු ලෙනින්.NOT BY POLITICS ALONE-THE OTHER LENIN.

රු340.00 රු272.00
or 3 X රු 90.67 with Koko Koko
SKU: 978 -955 -3993 -39-7 Category:
Author: තමාරා ඩොයිට්ස්චර්ගේ -TAMARA DEUTSCHER.

ඔබ නුදුටු ලෙනින් කෘතිය පෙර නොලද විරූ අත්දැකීමක් ඔබට  අත්කර දෙනු ඇත. මෙතෙක්  ඔබ දැන සිටි විප්ලවාදී ලෙනින්  වෙනුවට මානවවාදී හා සෞන්දර්යවාදී ලෙනින් කෙනකු ඒ තුළින් දෘෂ්‍යමාන වන හෙයිනි.

කරුණාරත්න අමරසිංහ

KARUNARATHNA AMRASINGHE.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඔබ නොදුටු ලෙනින්.NOT BY POLITICS ALONE-THE OTHER LENIN.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *